Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszar zainteresowań badawczych i dydaktycznych pracowników Katedry Historii Współczesnej

Obszar zainteresowań badawczych

Obszarem zainteresowań badawczych pracowników Katedry Historii Współczesnej jest problematyka Europy Środkowej i Południowo – Wschodniej. Przedmiotem badań są stosunki etniczne, religijne i narodowe oraz przemiany ustrojowe i gospodarczo-społeczne w krajach tego regionu.

 

 

Zadania dydaktyczne

Katedra prowadzi następujące przedmioty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe:

 • Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych
 • Bezpieczeństwo wodnych szlaków komunikacyjnych
 • Bliski i Środkowy Wschód
 • Etniczne i religijne problemy współczesnej Europy
 • Historia Bliskiego i Środkowego Wschodu po 1945 roku
 • Historia polityczna Europy po 1945 roku
 • Historia powszechna XX wieku
 • Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe Półwyspu Bałkańskiego
 • Kulturowe i religijne uwarunkowania konfliktów międzynarodowych
 • Nieformalne organizacje i subkultury a zagrożenia społeczne
 • Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof
 • Polityka Polski wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie danych
 • Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach w polityce Unii Europejskiej
 • Problemy migracji
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Przestępczość transnarodowa
 • Rola organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu konfliktów
 • Transformacje polityczne w Europie
 • Transformacje polityczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej
 • Współczesne problemy polityki międzynarodowej
 • Proseminaria i seminaria z historii powszechnej, historii stosunków międzynarodowych, współczesnych problemów polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa międzynarodowego